บริการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูป จาก facebook page ได้ง่ายๆ โดยที่คุณไม่ต้องวุ่นวายในการจัดการ content ซ้ำซ้อนอีกต่อไป เพียงแค่เปิดใช้บริการตัวช่วยสร้างเว็บไซต์กับเรา แล้วเชื่อมต่อกับ Facebook Fan Page ของคุณเท่านี้ คุณก็จะมีเว็บไซต์จากการที่เราไปดึงข้อมูลจากหน้า fanpage ของคุณมาให้เอง
คุณอาจจะทดลองใช้งานเริ่มต้นด้วย เปิดใช้งาน ได้เลย

Product/Service
Setup Fee
Recurring
Price

Free